استخدام کارگر خارجی موقعیت برای مشاغل پردرآمد

مشاغل پردرآمد

استخدام کارگر خارجی موقت برای مشاغل پردرآمد

برنامه استخدام کارگر خارجی موقت برای زمانی است که شما با مهارت های کوتاه مدت و کمبود نیروی کار مواجه هستید و تنها زمانی ممکن است که هیچ فرد کانادایی یا مقیم دائم در دسترس شما نیستند.

برای استخدام یک کارگر خارجی موقت، ممکن است به ارزیابی تأثیر بازار کاریا همان LMIA نیاز داشته باشید تا مشخص شود که استخدام یک کارگر خارجی موقت تأثیر مثبت یا منفی بر بازار کار کانادا خواهد داشت.

به عنوان یک کارفرما، باید از الزامات برنامه   پیروی کنید .این الزامات ممکن است بسته به شغلي كه براي آن  درخواست می کنید ،متفاوت باشد. ما شرایط شما را به دقت بررسی می کنیم و چک می کنیم که آیا شرایط شما به عنوان کارفرما با شرایط انطباق کارفرمایان با برنامه مورد نظر، مطابقت دارد یا خیر. کارفرمایانی که این الزامات را رعایت نکنند مشمول عواقب عدم رعایت آنها خواهند بود.

برای دریافت LMIA، باید فرم درخواست و تمام مدارک پشتیبانی لازم را ارسال کنید. درخواست شما برای تایید واقعی بودن بیزینس، ، پیشنهاد شغلی و تاثیری که استخدام یک کارگر خارجی موقت بر بازار کار کانادا خواهد داشت، ارزیابی می شود.

از 4 آوریل 2022، کارفرمایانی که درخواست LMIA را برای یکی از مشاغل با دستمزد بالا ارسال می کنند، می توانند مدت زمان استخدام مورد نظر را برای حداکثر 3 سال درخواست کنند. مدت زمان استخدام باید با نیازهای شغلی کارفرما مطابقت داشته باشد. (مشاغل با دستمزد بالا عبارتند از: استریم استعدادهای جهانی، استریم دستمزد بالا از جمله، مددرسان ها، استریم کشاورزی و اکسپرس اینتری). مدت اجازه کار ممکن است در شرایط استثنایی برای مدت طولانی تری صادر شود که به موجب آن کارفرما باید دلیل کافی برای نیاز به کارگر برای این مدت زمان را ارائه دهد.

کارفرمایانی که منتظر پاسخ LMIA درخواستی خود هستند، می توانند با  مراکز تماس کارفرمایان یا مراکز مربوطه سرویس کانادا تماس حاصل کنند. امکان افزایش مدت زمان اجازه کار، شامل اپلیکیشن هایی که دارای LMIA مثبت هستند، نمی شود.

Lo cta

بیا ما به شما کمک کنیم!

با ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) در کانادا!

با ما تماس بگیرید

فایل شما هرچه می خواهد باشد، ما در کنار شما هستیم

بعضی از نظرات مشتریان ما

مشاهده نظرات بیشتر در گوگل
برای ما یک نظر بگذارید

LMRT: همسفران قابل اعتماد شما در مسیر مهاجرتتان به کانادا

رتباط با نهادهای دولتی برای اطمینان از موفقیت شما