استخدام کارگر خارجی موقت برای مشاغل کم درآمد

مشاغل کم درآمد

استخدام کارگر خارجی موقت در مشاغل کم دستمزد

برنامه کارگر خارجی موقت برای مواقعی که است که با مهارت‌های کوتاه مدت و کمبود نیروی کار مواجه هستید و به شما امکان می‌دهد تا حداکثر ۲ سال (به عنوان بخشی از یک برنامه آزمایشی ۳ ساله که در مارس ۲۰۲۰ آغاز شده است) نیروی کار موقت یا TFW استخدام کنید. در این حالت باید هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائم، شغل مورد نظر در دسترس شما نباشند.

مدت زمان استخدام باید با نیازهای شغلی معقول کارفرما مطابقت داشته باشد.

برای استخدام یک کارگر خارجی موقت، ممکن است نیاز به ارزیابی تأثیر بازار کار یا همان LMIA داشته باشید تا مشخص شود که استخدام یک کارگر خارجی موقت تأثیر مثبت بر بازار کار کانادا خواهد داشت یا منفی .

به عنوان یک کارفرما، باید از الزامات برنامه   پیروی کنید .این الزامات ممکن است بسته به شغلي كه براي آن  درخواست می کنید ،متفاوت باشد. ما شرایط شما را به دقت بررسی می کنیم و چک می کنیم که آیا شرایط شما به عنوان کارفرما با شرایط انطباق کارفرمایان با برنامه مورد نظر، مطابقت دارد یا خیر. کارفرمایانی که این الزامات را رعایت نکنند مشمول عواقب عدم رعایت آنها خواهند بود.

برای دریافت LMIA، باید فرم درخواست و تمام مدارک پشتیبانی لازم را ارسال کنید. درخواست شما برای تایید واقعی بودن بیزینس، ، پیشنهاد شغلی و تاثیری که استخدام یک کارگر خارجی موقت بر بازار کار کانادا خواهد داشت، ارزیابی می شود.

Lo cta

به شما کمک می کنیم!

پرونده پناهندگی خود در کانادا را به ما بسپارید!

با ما تماس بگیرید

فایل شما هرچه می خواهد باشد، ما در کنار شما هستیم

بعضی از نظرات مشتریان ما

مشاهده نظرات بیشتر در گوگل
برای ما یک نظر بگذارید

LMRT: همسفران قابل اعتماد شما در مسیر مهاجرتتان به کانادا

رتباط با نهادهای دولتی برای اطمینان از موفقیت شما