یک کارگر خارجی موقت در موقعیت های با دستمزد بالا یا کم دستمزد استخدام کنید

یک کارگر خارجی موقت استخدام کنید

کارگر یا کارمند خارجی موقت برای عناوین شغلی با دستمزد بالا یا پایین استخدام کنید

دستمزد یا حقوقی که برای عنوان شغلی مورد نظر پیشنهاد می شود، مشخص می کند که آیا شما نیاز به دریافت LMIA دارید یا خیریا اگر نیاز دارید، برای استریم با دستمزد پایین یا بالا که هرکدام، شرایط خاص خود را دارند.

اگر حقوقی که به کارگر خارجی موقت خود پیشنهاد می دهید:

  1. معادل یا بیشتر از میانگین حقوق ساعتی استانی باشد، باید تحت استریم _مشاغل پردرآمد اقدام کنید.
  2. کمتر از میانگین حقوق ساعتی استانی باشد، باید تحت استریم مشاغل کم درآمد اقدام کنید.

میانگین دستمزد ساعتی بر اساس استان یا قلمرو

منابع:

  1. نرخ دستمزد در ستون 2 بر اساس آمار کانادا، بررسی نیروی کار 2019 (میانگین یک ساله) است.
  2. نرخ دستمزد در ستون 3 بر اساس آمار کانادا، بررسی نیروی کار 2019 تا 2021 (میانگین 2 ساله) است.
Lo cta

بیا ما به شما کمک کنیم!

در استخدام کارگر خارجی موقت در کانادا!

با ما تماس بگیرید

فایل شما هرچه می خواهد باشد، ما در کنار شما هستیم

بعضی از نظرات مشتریان ما

مشاهده نظرات بیشتر در گوگل
برای ما یک نظر بگذارید

LMRT: همسفران قابل اعتماد شما در مسیر مهاجرتتان به کانادا

رتباط با نهادهای دولتی برای اطمینان از موفقیت شما